afbeelding Corona Update!

Corona Update!

We zijn weer open!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Spoenk is een onderdeel van: Parkgebouw Rijssen
Leslocatie: Oosterhofweg 49, 7461 BT RIJSSEN
Email algemeen: spoenk@parkgebouw.nl
Email financiën: administratie@parkgebouw.nl

Lidmaatschap & financiën
Het seizoen loopt van september tot mei (minimaal 28 lessen). Met de inschrijving verbindt een leerling zich voor één seizoen aan de Theaterschoolseizoen. De docent bepaalt of er tijdens het seizoen nog ingestroomd kan worden.

Het lesgeld bedraagt voor Theaterklas 1 € 150,- en voor Theaterklassen 2 en 3 € 195,- per leerling voor een heel seizoen . Een (potentiële) nieuwe leerling heeft recht op maximaal 1 proefles (dit geldt niet voor leerlingen die al eerder lessen hebben gevolgd bij Spoenk). Een losse les kost € 10,00 per les. Verhindering van de leerling, het éénmalig uitvallen van een les of lesontzegging door de docent, geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les. Bij langdurig ziekte/afwezigheid van de docent zal hiervoor vervanging worden gezocht. Mocht dit niet lukken dan zullen wij in overleg met ouders/verzorgers naar een (financiële) oplossing zoeken.

De kosten van het lidmaatschap worden geïnd via een automatische incasso in oktober en februari van het lopende seizoen. Wanneer niet tijdig wordt voldaan aan de betalingsverplichting, dan wordt het reeds verschuldigde bedrag verhoogd met aanmaningskosten. Voor de eerste aanmaning is dat € 7,50, voor de 2e aanmaning € 15,00 en voor de 3e aanmaning € 40,00. Achterstallige betaling kan, zonder dat de lesgeldverplichting vervalt, tot lesontzegging leiden.

Lessen
De lessen starten in september en lopen tot mei. Het komende seizoen vinden de lessen in het Parkgebouw plaats op maandag en dinsdag.

De Lestijden en vakanties worden vermeld op de website van Parkgebouw Rijssen. Mocht een afgesproken les geen doorgang vinden dan krijgt de leerling bericht. De docent houdt een presentie/absentielijst bij. Bij verhindering van de leerling verwacht de docent, zodra dit bekend is, een bericht van afwezigheid. Bij geregelde afwezigheid zonder kennisgeving/geldige reden kan een docent de deelname van de leerling aan openbare optredens ontzeggen.

Jeugdtheaterschool Spoenk houdt zich het recht voor tijdens het cursusjaar de lestijd en leslocatie te veranderen. Spoenk houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het programma. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen klassen worden opgeheven of samengevoegd met een andere klas.

Het is voor derden niet mogelijk om de lessen te bezoeken. Daarvoor zijn er speciale kijklessen,  proeflessen en presentaties.

Aansprakelijkheid
Jeugdtheaterschool Spoenk en het Parkgebouw Rijssen zijn niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen. Spoenk/Parkgebouw Rijssen  is niet aansprakelijk voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en Spoenk is Nederlands recht van toepassing.

Overige bepalingen
Foto’s, video’s en geluidopnamen die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Jeugdtheaterschool Spoenk. Mocht de leerling hier bezwaren tegen hebben dan kan hij of zij dit bij inschrijven kenbaar maken.

In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Parkgebouw Rijssen.

 

Deel deze pagina met je vriendenDe volgende bedrijven dragen het Parkgebouw een warm hart toe!