Gebruik 'oude' Noaberpas

'Oude' Noaberpas nog geldig
Omdat men in de afgelopen jaren nauwelijks gebruik heeft kunnen maken van de Noaberpas, hebben wij besloten alle Noabers vanaf seizoen 2019-2020, ook dit huidige seizoen nog - onder voorwaarden - gebruik te laten maken van de óude' pas. Dat betekent dus dat u gratis aan kunt schuiven bij niet-uitverkochte voorstellingen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Als eerste: Noabers van het huidige seizoen '22-'23 mogen op de normale manier gebruik maken van hun Noaberpas. De algemene voorwaarden vindt u hier: www.parkgebouw.nl/evenementen/bestelinformatie (kopje Noabers/Gebruik).

Voor het gebruik van een 'oude Noaberpas' (seizoenen '19-'20, '20-'21 en '21-'22) gelden daarnaast nog de volgende voorwaarden:
- u heeft voor het lopende seizoen '22-'23 al wel minimaal één betaalde voorstelling geboekt
- het Parkgebouw bepaalt bij welke voorstellingen u gebruik kunt maken van uw 'oude' pas. Wij zullen u hier via nieuwsbrieven van op de hoogte stellen en wij zullen dit hier op onze website vermelden.

Het kan overigens zijn dat u uw daadwerkelijke pas niet meer heeft, maar u staat bij ons geregistreerd, dus bij het opgeven van uw naam kunnen wij dit checken.

Bij deze voorstellingen kunt u in ieder geval al gebruik maken van uw 'oude Noaberpas':

Vrijdag 21 oktober a.s.- Lavinia Meijer & het Amsterdams Andalusisch orkest.
Zaterdag 22 oktober a.s. - Tim Akkerman & The Ivy League
Donderdag 10 november a.s.- Bram Bakker - De Balansfabriek
Vrijdag 2 december a.s. - Phion & Martina Prins

U kunt deze voorstellingen al reseveren. Dat kan via pr@parkgebouw.nl, door opgave van uw naam, telefoonnummer en aantal personen.

(Deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Laatste update 20 oktober 2022.)

 

Deel deze pagina met je vriendenDe volgende bedrijven dragen het Parkgebouw een warm hart toe!